top of page

Hakkımızda

BİZ KİMİZ  ?

NECONUN%20BINASI_edited.jpg

 

Etiket bizim için bir yaşam şekli

Etiket bir ürünün kimliği, kişiliğidir; bilgi vermekle kalmaz, ürünün tanınmasını ve benimsenmesini kolaylaştırır. “Etiket”i basit bir baskı ve dizayn işi olarak görmeyen Etiket Center, bu mantalite ile 30 yılı aşkın bir süredir temizlik, kozmetik, gıda, sağlık, ilaç, otomotiv, madeni yağ, elektrik ve elektronik gibi farklı sektörlere hizmet vermektedir.
Bu sektörlerde çalıştığı her bir müşterisinin ürünlerinin tanınmasının yanı sıra marka imajının oluşturulmasına yönelik olarak şekil, renk, kaliteli malzeme ve kalıcılığı esas alan çalışmaları ile büyük katkı sağlamaktadır.

Günümüzde artan rekabet koşullarında farklılaşmak için her türlü yolu deneyen markaların, ilk olarak üzerinde durmaları gereken şey, ürünleri ile bütünleşmiş doğru ve etkili etiketlendirme olmalıdır. Etiket Center bu ihtiyacı 7000 m2’lik modern binasında ileri teknolojiyi takip ederek sürekli güncellediği teçhizatı ile ön hazırlık, hammadde ve üretim safhalarını kendi bünyesinde başarı ile karşılamaktadır.  

Sunulan ürünler dünya standartlarında, hammadde, grafik, üretim ve nihai üreticiye kadar teslimatını ve memnuniyetini kapsayan bir süreçte belli bir sorumluluk gerektirmektedir. Müşterilerinin %95’inin ihracatçı olması ve Avrupa’nın belli başlı büyük mümessillerinin onayını alması, Etiket Center’ın alanında önemli bir yol kat ettiğini göstermektedir.

Her bir müşterinin farklı talepleri, farklı ürün ve markaların ihtiyaçları doğrultusunda Etiket Center daha etkili yatırımlara yönelmiştir. Bunun neticesinde doğan uzmanlık alanları ve teknik donanımlı departmanlar ile Etiket Center daha verimli hizmetler vermektedir. Ofset Baskı, Yapışkanlı Etiket, Baskı Etiket ve Dokuma Etiket departmanlarında her türlü ihtiyaca uygun etkili çözümler üretmektedir.

Etiket Center ile her bir marka yoluna sağlam adımlarla ilerlemektedir!

 

Kalite Politikamız;

Müşteri Memnuniyetini Sağlamak İçin Kaliteli Ve Hatasiz Üretim Yapmak. 
Çağin Getirdiği Teknoloji İle Kendini Daima Yenileyen, Her Koşulda Ve Her Zaman

Güven Duyulan Bir Firma Olmak.
Çalişanlarimizi Eğiterek Takim Ruhunu Tüm Çalişanlarimiza Benimsetmek Ve

Sürekli İyileştirmeyi Sağlamak.
Etiket Ve Ambalaj Sektöründeki Yenilikleri
Takip Etmek Ve Uygulamak.

Sosyal Uyumluluk Politikası;

DİLEK Etiket personelinin sağlıklı ve memnun bir şekilde çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak şirketimizin temel hedefidir. Çalışanlarımızın işe alım sürecinden başlamak üzere tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmek görevimizdir. İşe alım ile birlikte şirketimizde hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak, çocuk işçi çalıştırmamak, çalışma koşullarının belirlenmesinden başlayarak hiçbir şekilde kişilik haklarını ihlal eden davranışlarda bulunmamak, çalışanların iş yerindeki sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak sorumluluğumuzdur.

 

Çalışanlarımızın çalışma saatleri, ücret ödenmesi, tatil ve izin uygulamalarından İş Kanunu çerçevesinde yararlanma, sendikalara üye olma ve temsil edilme haklarına sahiptir.. 

 

Yeni işe başlayan personel de dahil olmak üzere tüm personele düzenli eğitimler vermek, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli bilinçlendirmek esastır.

 

Şirketimizde ve şirketimiz adına dışarıda yapılacak herhangi bir eylemde rüşvet, yolsuzluk vb. ve buna yol açacak herhangi bir davranış kesinlikle yasaklanmıştır.

 

Tedarik Kuralları kriterlerinin uygulanması ve gerektiğinde düzeltici faaliyetler uygulanarak uygunsuzlukların giderilmesi ve sistemin tüm çalışanlarımızın katılımıyla birlikte sürekli olarak iyileştirilmesi prensibimizdir.

 

Hesap verilebilirlik, şeffaflık, etki davranış, taraflara saygı, hukuğa saygı, uluslararası davranış normlarına saygı politikamızdır.

 

Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma Ve Genç İstihdamı Politikası temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de ve iş yaptığı, temsil edildiği, operasyon yönettiği tüm diğer ülkelerde çocuk işçilik, zorla çalıştırma ve genç istihdamı konularında yerel tüm kanunlara ve bu alanlardaki Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN International Labor Organization - ILO) standartlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun uygulamalar geliştirir.

 • çocuk işçilik ve zorla çalıştırmaya müsaade etmez, tedarikçilerinde olmasına müsamaha göstermez.

 • zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar

 • genç istihdamına, çalışma saatlerinin genç çalışma saatini aşmamak şartıyla, gencin mesleki gelişimine destek olacak, yarı veya tam zamanlı, hafif iş sınıfına giren işlerde çalışmak koşuluyla müsaade eder.

 • veya tedarikçilerinde çalışacak genç işçi veya stajyerler yerel kanunun gerektirdiği şekilde kayıt altına alınmalıdırlar.

 • Genç işçiye, iki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

 • Genç işçi çalıştıran tüm tedarikçilerimizin işbu Politika’da belirtilen standartlara uyması talep edilir.

 • Bu Politika’nın ilke ve standartlarına aykırı uygulamalar ile karşılaşıldığında tedarikçi ile iş ilişkisi kesilir.

 • tedarikçilerinin de kendi tedarikçilerini seçerken ve onlarla çalışırken işbu Politika’nın getirdiği ilke ve standartları uygulamalarını bekler.

 • ·           TACİZ VE AYRIMCILIK POLİTİKASI

 • ·       Şirketimiz Cinsel, Psikolojik Taciz ve Ayrımcılığa karşı tüm çalışanlarının anayasal haklarına saygılıdır ve bu konuda taviz vermez. Bu gibi kabul görmeyen davranışlar gösteren kişiler Etik Kurulua sevk edilecektir. Savunmaları alındıktan ve işledikleri ihlaller ispatlanırsa iş akitleri derhal fesih edilecektir. Tüm çalışanların aşağıdaki kavramlara karşı farkındalıklarının arttırılması Şirket için büyük önem taşımaktadır.

 • ·       CİNSEL TACİZ VE SUİSTİMAL

 • ·       TMK ve TCK ile korunan kişilik haklarını ihlal eden, ya da belli bir kişiye yönelik olmamakla birlikte rahatsız edici bir çalışma ortamı yaratan/işyerini düzenini bozan, hapsi gerektirecek suç veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı, cinsel nitelikli cinsiyet ya da cinsel tercih temeline dayalı davranışlar olarak tanımlanabilir.

 • ·       PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

 • ·       Sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir.

 • ·       AYRIMCILIK

 • ·       Bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren haksız muameledir.

 • ·       Bu konularda endişeleri veya şikâyetleri olan çalışanlar, şikayetlerini dilek/şikayet kutularına bırakabilecekleri gibi, personel birimi ile de direkt görüşebilirler.

 • Firmamız çalışanlarının ayrımcılık, işten çıkarılma, tehdit veya taciz korkusu taşımadan bir sendikaya katılma, katılmama veya sendika oluşturma hakkına saygı duyar. Yasalarca tanınmış bir sendika tarafından temsil edilen çalışanların özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu temsilciler ile iyi niyet çerçevesinde pazarlık yapmayı taahhüt eder.

bottom of page